Bibliography
TitleInternationaal huwelijksvermogensrecht, derdenbescherming en de taak van het Nederlandse notariaat
AuthorTEN WOLDE, M.H.
Year of publication1999
PeriodicalWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Page reference1999, No 6341, p. 30