Bibliography
TitlePartsautonomi och efterlevande makes rättsställning. En internationellt-privaträttslig studie
AuthorJÄNTERÄ-JAREBORG, M.
Year of publication1989
PublisherIustus Förlag, Uppsala
PeriodicalSkrifter från Juridiska Fakulteten i Uppsala
Page reference24/1989, p. 90