Bibliography
TitleHet Verdrag van Den Haag van 14 maart 1978 over de wet van toepassing op de huwelijksvermogens: een zeer betwist verdrag
AuthorDE BUSSCHERE, C.
Year of publication1994
PeriodicalRechtskundig Weekblad
Page reference1994-1995, No 2, 10 september 1994, p. 33