Bibliography
TitleRevizija Haške Konvencije od 12. lipnja 1902 o uredenju sukoba zakona u predmetu braka ("Revision of the Hague Convention on Marriage of June 12, 1902")
AuthorMATIC, Z.
Year of publication1973
PeriodicalGodišnjak Pravnog Fakulteta u Sarajevu
Page reference1973, p. 217