Bibliography
TitleMednarodne Konvencije O Pravu, ki ga je treba uporabiti za druñinska razmerja (Haaške Konvenicije)
AuthorCIGOJ, S.
PeriodicalZbornik zuanstvenih razprav
Page referenceXLIII letnik