Onrechtmatige daad en schadeloosstelling naar Belgisch internationaal privaatrecht

 Bibliography
AuthorSCHUERMANS, L. & LAVRYSEN-VAN EUPEN, P.
Year of publication1974
PeriodicalTijdschrift voor privaatrecht
Page referenceVol. 11, 1974, p. 649-691, spéc. p. 679

Conventions (incl. Protocols and Principles)