Haag ja Strasbourg - kaksi ratkaisumallia kansainvälisestä luvattomasta lapsen haltuunotosta (The Hague and Strasbourg - Two Solution Models on International Child Abduction)

 Bibliography
AuthorSAVOLAINEN, M.
Year of publication1982
PublisherJuridiska Föreningen, Finland
PeriodicalJFT
Page referenceVol. 3, 1982, p. 267