Bibliography
TitleInternasjonal barnebortforing med hovedvekt på Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980
AuthorKVISBERG, T. E.
Year of publication1994
PublisherAd Notam Gyldendal, Oslo 1994