Bibliography
TitleLapsen huolto- ja tapaamisoikeuslain saannokset lasta koskkevista kansainvalisluonteisista riidoista
AuthorHELIN, M.
Year of publication1995
PeriodicalDefensor Legis
Page reference1995, p. 901