Bibliography
TitleVerdrag nopens de op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet en arbiters recht doende als goede mannen naar billijkheid
AuthorFRANSEN VAN DE PUTTE, A. S.
Year of publication1957
PeriodicalWeekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie
Page reference1957, No 4516