Bibliography
TitleBarnavårdslagen och förmynderskapskonventionen
AuthorPETRÉN, S.
Year of publication1959
PeriodicalSvensk Juristtidning
Page reference1959, p. 201