Bibliography
TitleFamiljerättsligt underhåll i svensk internationell privaträtt
AuthorBOGDAN, M.
Year of publication1978
PeriodicalSvensk Juristtidning
Page referenceVol. 63, 1978, p. 161