Danish translations of HCCH Conventions / Traductions en danois des Conventions de la HCCH

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

28. Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser

33. Konvention af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner

37. Konvention om værnetingsaftaler (2009/397/EF: Rådets afgørelse af 26. februar 2009 - Bilag I, EU-Tidende nr. L 133, 29/05/2009)

41. Konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område