Czech translations of Hague Conventions / Traductions en tchèque des Conventions de La Haye

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

download 28. Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

download 34. Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí

download 37. Úmluva o dohodách o soudní příslušnosti (2009/397/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2009 - Příloha I, Úřední věstník L 133, 29/05/2009)

 

Other HCCH-related documents in Czech / Autres documents en tchèque relatifs à la HCCH:

download Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Mediation