Croatian translations of HCCH Conventions / Traductions en croate des Conventions de la HCCH

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

28. Haška konvencija o graðanskopravnim aspektima meðunarodne otmice djece

36. Konvencija o pravu mjerodavnom za odreðena prava u pogledu vrijednosnih papira koje drže posrednici

 

Other HCCH-related documents in Croatian / Autres documents en croate relatifs à la HCCH :

Haške konvencije od 25. listopada 1980. o graðanskopravnim aspektima meðunarodne otmice djece - Vodič za Uspješnu Primjenu - II Dio - Provedbene Mjere