HCCH

The World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters
L'Organisation mondiale pour la coopération transfrontalière en matière civile et commerciale

Haagkonferensen för internationell privaträtt

 

S v e n s k a

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

Swedish translations of Hague Conventions / Traductions en suédois des Conventions de La Haye :

download02. Konvention angående vissa till civilprocessen hörande ämnen, Haag den 1 mars 1954 (Sveriges Överenskommelser med främmande makter, 1957; French-Swedish version)

download12. Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961 (Sveriges internationella överenskommelser, 1999; French-English-Swedish version)

download14. Konvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur, Haag den 15 november 1965 (Sveriges Överenskommelser med främmande makter, 1969; French-English-Swedish version)

download18. Konvention om erkännande av äktenskapsskillnader och hemskillnader, Haag den 1 juni 1970 (Sveriges Överenskommelser med främmande makter, 1975; French-English-Swedish version)

download20. Konvention om bevissuptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur, Haag den 18 mars 1970 (Sveriges Överenskommelser med främmande makter, 1975; French-English-Swedish version)

download28. Konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, Haag den 25 oktober 1980 (Sveriges Överenskommelser med främmande makter, 1989; French-English-Swedish version)

download37. Konvention om avtal om val av domstol (2009/397/EG: Rådets beslut av den 26 februari 2009 - Bilaga I, Europeiska unionens officiella tidning nr L 133, 29/05/2009)

Copyright © Hague Conference on Private International Law. All rights reserved.