HCCH

The World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters
L'Organisation mondiale pour la coopération transfrontalière en matière civile et commerciale

Haaška konferenca za mednarodno zasebno pravo

 

S l o v e n š č i n a

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

Slovene translations of Hague Conventions / Traductions en slovène des Conventions de La Haye :

download19. Konvencija o zakonu, ki velja za prometne nesreče, z dne 4. maja 1971

download37. Konvencija o sporazumih o izbiri sodišča (2009/397/ES: Sklep Sveta z dne 26. februarja 2009 - Priloga I, Uradni list L 133, 29/05/2009)

 

Copyright © Hague Conference on Private International Law. All rights reserved.