HCCH

The World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters
L'Organisation mondiale pour la coopération transfrontalière en matière civile et commerciale

Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi

 

S u o m i

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

Finnish translations of Hague Conventions / Traductions en finnois des Conventions de La Haye :

download34. Yleissopimus toimivallasta, sovellettavasta laista, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa (English-Finnish version)

download37. Yleissopimus Oikeuspaikkasopimuksista (2009/397/EY: Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä helmikuuta 2009 - Liite I, Virallinen lehti nro L 133, 29/05/2009)

 

 

 

Copyright © Hague Conference on Private International Law. All rights reserved.