HCCH

The World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters
L'Organisation mondiale pour la coopération transfrontalière en matière civile et commerciale

Haager-konferencen for international privatret

 

D a n s k

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

Danish translations of Hague Conventions / Traductions en danois des Conventions de La Haye :

download28. Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser

download33. Konvention af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner

download37. Konvention om værnetingsaftaler (2009/397/EF: Rådets afgørelse af 26. februar 2009 - Bilag I, EU-Tidende nr. L 133, 29/05/2009)

 

Copyright © Hague Conference on Private International Law. All rights reserved.