HCCH

The World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters
L'Organisation mondiale pour la coopération transfrontalière en matière civile et commerciale

Haagská konference mezinárodního práva soukromého

 

Č E Š T I N A

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

Czech translations of Hague Conventions / Traductions en tchèque des Conventions de La Haye :

download 28. Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

download 34. Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí

download 37. Úmluva o dohodách o soudní příslušnosti (2009/397/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2009 - Příloha I, Úřední věstník L 133, 29/05/2009)

 

Copyright © Hague Conference on Private International Law. All rights reserved.